Sayfa Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Selin KÜÇÜKKANCABAŞ

Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : selink@trakya.edu.tr